Galeria Kiekrz - nowa inwestycja na obrze?ach Poznania.

Atrakcyjna lokalizacja inwestycji w centrum dzielnicy Kiekrz - przy g?ównej ulicy, w bezpo?rednim s?siedztwie ko?cio?a, szko?y, przychodni lekarskiej oraz jeziora - daje mo?liwo?? stworzenia kompleksu do realizacji podstawowych potrzeb okolicznych mieszka?ców.

W naszej Galerii znajd? Pa?stwo m. in. placówk? Pozna?skiego Banku Spó?dzielczego,
butik z odzie?? dla kobiet, biuro podró?y, kwiaciarni?, salon fryzjersko-kosmetyczny i sklepy:
papierniczo-zabawkarski, zoologiczny oraz z ozdobami dla domu.

Cz??ci? Galerii Kiekrz jest równie? supermarket spo?ywczy Lewiatan Kiekrz Market - firma
z 35-letni? tradycj?, która na sta?e wpisa?a si? w krajobraz Kiekrza.

Serdecznie zapraszamy!

Lewiatan


Lokal handlowo-usługowy

DO WYNAJĘCIA

Kontakt: tel. 500 045 601